39-400 Tarnobrzeg, ul.Chemiczna 1115 855 48 91 sekretariat@zot-siarkopol.pl7-15

ZAKŁAD OBROTU TOWAROWEGO “SIARKOPOL” Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 11
NIP: 867-19-48-138

Rach. Bankowy: 16 1060 0076 0000 4025 0000 2074
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000119657
Kapitał Zakładowy 961 400,00 zł

Sekretariat
tel. 15 855 48 91; fax: 15 822 94 97, 15 855 51 54; e-mail: sekretariat@zot-siarkopol.pl

Prezes Zarządu
tel. 15 855 48 91; e-mail: w.rzepecki@zot-siarkopol.pl

Wiceprezes Zarządu
tel. 15 855 48 91; e-mail: m.rzepecki@zot-siarkopol.pl

Główny Specjalista ds. Finansowo – Księgowych
tel. 15 855 47 48; kom. 508 382 652; e-mail: m.garbos@zot-siarkopol.pl

Specjalista ds. Kadr i Płac
tel. 15 855 48 91; e-mail: e.chrobaczynska@zot-siarkopol.pl

B I U R O    H A N D L U
biuro@zot-siarkopol.pl

Kierownik Biura Handlu
tel. 15 855 48 22; fax: 15 822 94 97; kom. 509 725 479; e-mail: a.kara@zot-siarkopol.pl

Manager Sprzedaży
tel. 15 855 48 22; fax: 15 822 94 97; kom. 508 382 653; e-mail: p.pieprzyk@zot-siarkopol.pl

Manager Sprzedaży
tel. 15 855 50 17; fax: 15 822 94 97; kom. 508 382 655; e-mail: b.grybos@zot-siarkopol.pl

Specjalista ds. Sprzedaży
tel. 15 855 43 63; fax: 15 822 94 97; kom. 601 151 654; e-mail: n.mastalerz@zot-siarkopol.pl

Kierownik ds. Technicznych i Sprzedaży Detalicznej
tel. 15 855 54 31; fax: 15 855 54 31; kom. 509 725 478; e-mail: k.wasik@zot-siarkopol.pl

Punkt sprzedaży gazów technicznych
tel. 15 855 54 31; fax: 15 855 54 31; kom. 509 725 478; e-mail: k.wasik@zot-siarkopol.pl

Sklep Firmowy w Tarnobrzegu
tel. 15 822 94 83; e-mail: skleptarnobrzeg@zot-siarkopol.pl

Sklep Firmowy w Nagnajowie
tel. 15 855 49 46; e-mail: sklepnagnajow@zot-siarkopol.pl

Transport i usługi przeładunkowe
tel. 15 855 48 22; fax: 15 822 94 97; kom. 509 725 479; e-mail: a.kara@zot-siarkopol.pl

Menu